Overnames en Herstructureringen

Overweegt u een overname of een herstructurering van uw onderneming. Ortelius Business Law biedt deskundig en oplossingsgericht advies.

Geschillen en Procedures

Ondernemen is doelstellingen nastreven en realiseren. Geschillen leiden daarbij af en werken verlammend. Ortelius Business Law kiest met u de strategie voor de meest effectieve oplossing van het geschil.

Over Ortelius Business Law en onze aanpak

Ons kantoor richt zich op de doelgroep ondernemers en ondernemingen. Wij adviseren u bij de ondernemingsrechtelijke vraagstukken binnen uw organisatie. Onze aanpak is doortastend, oplossingsgericht en pragmatisch. Wij  hanteren het uitgangspunt ‘know your client’. Dat betekent dat we ons verdiepen in de werkwijze en doelstellingen van u en uw onderneming. Voor veel van onze klanten zijn wij meer dan een ad hoc adviseur, maar vervullen wij de rol van vertrouwenspersoon.

  • Abraham Ortelius: cartograaf en geograaf  (1527 – 1598)

    Na Gerardus Mercator was hij de grootste geograaf van zijn tijd, en uitvinder van de moderne atlas. In 1547, op 20-jarige leeftijd, trad hij toe tot de Antwerpse Sint-Lukasgilde als “afsetter van karten”. In het voorwoord van zijn Thesaurus Geographicus (1596) merkte Ortelius op dat de kustlijnen van de continenten zodanig overeenkomen dat deze van elkaar afgebroken leken te zijn. Voor zover bekend is hij hiermee de eerste in de geschiedenis geweest die deze observatie maakte.