Overnames en Herstructureringen

Als u een overname van aandelen overweegt, wilt participeren door middel van een aandelenbelang, de activiteiten van een onderneming wilt verwerven of uw onderneming juist wilt beëindigen, in alle gevallen zult u goed voorbereid te werk moeten gaan.

Ortelius Business Law adviseert jaarlijks bij veel van deze trajecten, vaak in nauwe samenwerking met andere experts zoals fiscaal en financieel adviseurs. Daarbij gaan wij pragmatisch en doelgericht te werk van letter of intent tot post closing. Onze diensten bestaan onder andere uit:

  • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie, zoals de koopovereenkomst en de aandeelhoudersovereenkomst
  • advisering over opstellen van financiering- en zekerheden documentatie
  • advisering over en begeleiding van bedrijfsbeëindiging

Waar moet u aan denken

  • fusie en overnames
  • management buy out/in
  • participatie- en aandeelhoudersovereenkomst, optie-overeenkomsten
  • (financiële) herstructureringen
  • (doorstart rond) surseance van betaling, faillissement en WHOA trajecten