Overnames en Herstructureringen

Als u een overname van aandelen overweegt, wilt participeren door middel van een aandelenbelang of de activiteiten van een onderneming wilt verwerven, in alle gevallen zult u goed voorbereid te werk moeten gaan.

Ortelius Business Law adviseert jaarlijks bij vele transacties, vaak in nauwe samenwerking met andere experts zoals fiscaal en financieel adviseurs. Daarbij gaan wij pragmatisch en dealgericht te werk van letter of intent tot post closing. Onze diensten bestaan onder meer uit:

  • het opstellen, beoordelen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie, zoals koopovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst en leningovereenkomsten
  • advisering over opstellen van financiering- en zekerheden documentatie

Waar moet u aan denken

  • fusie en overnames
  • management buy out/in
  • participatie- en aandeelhoudersovereenkomst, optie-overeenkomsten
  • (financiële) herstructureringen
  • doorstart rond surseance van betaling en faillissement