Geschillen en Procedures

Waar wordt samengewerkt en ondernomen, ontstaan van tijd tot tijd geschillen. Bij het oplossen daarvan is het van belang snel en gericht te werk te gaan.  De experts van Ortelius Business Law kijken verder dan het enkele geschil dat u hebt en verliezen het achterliggende commerciële belang bij behoud van de relatie niet uit het oog. Samen met u bepalen wij de strategie en begeleiden u bij het vinden van effectieve oplossingen. Dat kan onder omstandigheden ook de gang naar de rechter zijn, bijvoorbeeld in kort geding of arbitrage.U kunt in dat geval vertrouwen en steunen op onze uitgebreide proceservaring.

Waar moet u aan denken

 • verstoorde verhoudingen binnen of tussen de organen van een vennootschap
 • impasses in de besluitvorming in ondernemingen
 • garantieclaims bij fusies en overnames
 • wanbeleid
 • aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • uitkoop minderheidsaandeelhouders
 • uittreding en uitstoting van aandeelhouders
 • waarderingsgeschillen
 • geschillen over contracten- en vermogensrechtelijke vraagstukken.
 • Aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • Nakoming en opzegging van overeenkomsten