Continuïteit van onze dienstverlening

In verband met de ontwikkelingen rond het COVID-19 / Coronavirus heeft Ortelius Business Law maatregelen genomen teneinde de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen, terwijl de risico’s op verdere verspreiding van het Coronavirus en de mogelijke gevolgen voor uw gezondheid als ook die van onze medewerkers en hun families zoveel mogelijk wordt geminimaliseerd.

Wij hebben een thuiswerkplan in werking gesteld dat ons in staat stelt zonder significante onderbrekingen de dienstverlening voort te zetten. Voorlopig zullen wij ook geen cliënten ontvangen op ons kantoor in Utrecht. Als alternatief hanteren wij conference calls of video conferencing. Verder hebben wij ons reisbeleid verscherpt en zijn wij terughoudend in het bijwonen van externe besprekingen.

Wij volgen de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en de communicatie daarover van de Overheid en andere instanties op de voet teneinde tijdig de benodigde aanvullende maatregelen te kunnen nemen ter voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus, en om onze dienstverlening te kunnen continueren.

Mocht u behoefte hebben aan ruggespraak of advies over de impact van het Coronavirus op uw bedrijf, neemt u dan contact met uw vaste contactpersoon Ortelius Business Law of bel met Jeroen Fleers (06-52058038). Dit kan uiteraard ook buiten de normale kantooruren.

Gerechten ook na 6 april gesloten

Covid-19 Hulplijn voor ondernemers

Onze dienstverlening en Covid-19