Covid-19 Hulplijn – Juridische ‘eerste hulp’ voor ondernemers in onzekere tijden

Binnen een tijdspanne van enkele weken heeft het coronavirus voor een nieuwe realiteit gezorgd, ook op economisch vlak.

In een snel veranderend speelveld moeten ondernemers alle zeilen bij zetten om de financieel economische gevolgen van het coronavirus het hoofd te bieden.

De overheid en het bankwezen zijn in staat gebleken snel maatregelen (waaronder: NOW en Uitstel van belastingbetaling) aan te bieden die financiële armslag moeten bieden.

De moeilijke beslissingen waarvoor ondernemers zich vrijwel dagelijks gesteld zien,  worden daardoor echter niet minder. Bijna allemaal beslissingen die ‘vandaag’ moeten worden genomen, maar waarvan pas op termijn zal blijken hoe deze uitwerken en wat daarvan de juridische implicaties zijn.

Wij kunnen ons voorstellen dat het prettig is de onzekerheid over de juridische implicaties van het handelen onder druk weg te nemen, maar dat u daar nu vanwege de kosten voor terugdeinst. Dat moet niet en daarom bieden we ondernemers kosteloos eerste hulp aan.

Wij willen er in goede en in slechte tijden voor u zijn.

Hoe werkt het?

1. Heeft u een vraag – bijvoorbeeld over een van de volgende onderwerpen – dan kunt u een e-mail sturen naar: fleers@oblaw.nl of brommer@oblaw.nl

 • uitleg of interpretatie van overeenkomsten of algemene voorwaarden
 • een vraag over “overmacht’’ vanwege het coronavirus
 • zelf (tijdelijk) niet aan contractuele verplichtingen kunnen voldoen
 • kan uw leverancier (tijdelijk) niet aan zijn/haar contractuele verplichtingen voldoen
 • werkkapitaal beheer (mag ik selectief betalen)?
 • er is beslag gelegd
 • ik ben gedagvaard
 • er is een deurwaarder op mij afgestuurd
 • ik wil activa te gelde maken om liquiditeiten te genereren, met welke regels dien ik rekening te houden?
 • ik ben bestuurder van een onderneming (BV/NV), onder welke omstandigheden loop ik (mogelijk) tegen mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid aan?
 • de besluitvorming tussen partners/bestuurders/aandeelhouders dreigt vast te lopen, wat kan ik doen, hoe los ik dat op?

2. In uw mail geeft u aan:

 • wat uw vraag is;
 • op welk telefoonnummer wij u kunnen bereiken;

3. Wij waarborgen vertrouwelijkheid.

4. Wij reageren op werkdagen binnen 4 uur per e-mail en geven u het tijdstip door waarop u de volgende dag wordt gebeld.

5. Vervolgens bellen wij u op het afgesproken tijdstip eventueel wordt een beeld verbinding opgezet.

6. Het gesprek is een gratis consult van maximaal 90 minuten. Wij proberen snel tot de meest relevante juridische aspecten van de zaak te komen en u op weg te helpen

7. U bent vergoeding verschuldigd voor het eerstelijns-consult.

8. Het consult is echt bedoeld als eerste hulp in tijden van nood en leent zich niet voor een uitgebreide inhoudelijke beoordeling.

9. Er is géén sprake van een opdracht tot dienstverlening en u bent géén betaling verschuldigd. Dat is alleen anders als op uw verzoek andere afspraken worden gemaakt en zijn vastgelegd en ondertekend.

Gerechten ook na 6 april gesloten

Covid-19 Hulplijn voor ondernemers

Onze dienstverlening en Covid-19